1.en.03 My School; My class

Was your Primary school very different from your High school?

Have you ever wondered what schools in other countries are like? Let’s take Britain, what do you know about British schools? We are going to explore schools in the UK in two videos.

  1. Before watching, read the list of questions and try to guess the answers.
  2. Then watch the 2nd video and  check whether your guesses were correct. Write down the correct answers and the missing information.
  3. Finally, compare British schools with Spanish ones. What makes them different? Are there any common features? What surprised you most about the video?

Primary School

Continue reading

1.ca.06. Cada mot al seu lloc!

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es img_5148.jpg
A quin calaix ho de de desar?

Totes les paraules que hi ha en el diccionari caben en vuit “calaixos” segons la categoria verbal a la qual pertanyen. Segur que has sentit parlar de substantius, adjectius, pronoms, determinants, etc. Ara repassarem aquests conceptes i al llarg del curs aprofundirem en algunes d’aquestes categories.

1. Copia aquesta calaixera al teu quadern i mira de col·locar cada paraula al calaix que li correspon:

casa, menjava, de, veloçment, i, jo, aquest, simpàtic, París.

Recorda que totes les paraules de la llengua poden classificar-se segons la seva categoria verbal.

Recorda que totes les paraules de la llengua poden classificar-se segons la seva categoria verbal.

1.ca.05. Lletres i sons

6a00d83451bdb269e200e54f356f568834-800wi

Aquestes lletres són les que s’utilitzen per representar els diferents sons que produïm quan parlam. Però no sempre a una lletra li correspon un sol so i viceversa.

L’alfabet català consta de vint-i-sis lletres. S’ha de tenir ben present l’ordre alfabètic a l’hora de cercar una paraula al diccionari, o si no podem perdre molt temps buscant un mot! Però saber l’ordre de les lletres de l’alfabet no només serveix per a cercar paraules al diccionari. Saps dir altres situacions en què ens és molt útil aquest coneixement?

ALFABET:
A- a

B- be

C- ce

D- de

E- e

F- efa

G- ge

H- hac

I- i

J- jota

K- ca

L- ela

M- ema

N- ena

O- o

P- pe

Q- cu

R- erra

S- essa

T- te

U- u

V- ve baixa

W- ve doble

X- ics o xeix

Y- i grega

Z- zeta

En català també podem trobar dígrafs, un conjunt de dues lletres que es pronuncien en un sol cop de veu. Hi ha dígrafs que es separen a final de ratlla i d’altres que no es poden separar:

Se separen: No se separen:
rr: ar-ri-bar, cor-rer …  
ss: cos-set, pis-sar-ra
l·l: no-vel-la, col-le-gi, …
tx: cot-xe, car-tut-xe-ra…
ix: co-nei-xi-a, ca-lai-xe-ra, …
tj: plat-ja, cor-ret-ja, …
tg: for-mat-ge, pa-ti-nat-ge, …
ll: u-llets, co-lla, …  
ny: ba-nya, a-ra-nya, …
gu: es-ti-gués, for-mi-gues, …
qu: pe-ri-qui-to, pa-quet, …

L’ordre de les paraules

El diccionari és el llibre que conté les paraules d’una llengua amb l’explicació del seu significat.

Aquestes paraules es presenten ordenades alfabèticament. Però, per buscar paraules en el diccionari, cal que tinguis en compte el següent:

La ç (ce trencada) s’inclou dins la lletra c.   Així doncs, seguint l’ordre alfabètic trobarem:marc març marca
La l·l (ela geminada) és considerada com dues eles: l + l.   Així doncs, seguint l’ordre alfabètic trobarem:paller pàl·lid pallissa
El dígraf ll (ela doble) és considerat com dues lletres independents: l + l.   Per tant, l’ordre alfabètic és:lila lloc local

EXERCICIS:

  1. Escriu les següents lletres de l’alfabet en lletres:

A, F, Y, Z, M, R, W, B, V, N.

  1. Escriu els següents dígrafs amb lletres:

RR, L·L, SS, TX, IX, TJ, TG, NY, GU, QU.

  1. Ordena els següents mots segons l’alfabet català:

a) cotxe, coordinar, aviat, camió, zoom, patinatge, periquito, pati, boira, boirina, repòs, multitud.

b) idoni, igualtat, iglú, il·lès, illa, igualar, idiota, il·lusió, il·lògic, ídol.

c) mal, municipal, més, munió, melodia, municipi, meló, mes, munició, mel, milícia, melós.

d) allargar, almívar, altura, alumini, alegria, alternar, al·legar, allisar, altre, alba, alfabet, al·lèrgia.

  1. Esmenta els dígrafs que se separen i no se separen de la següent llista de mots:

parra, llapis, novel·la, passa, escaig, platja, formatge, canya, paquet, cotxe, caixa.

5. Anota una paraula que contingui cadascun d’aquests dígrafs i que no hagin aparegut al post.
RR, SS, L·L, TX, IX, TJ, TG, LL, NY, GU, QU.

6. Pronuncia les següents sigles i escriu tal i com les diem:

HDMI, TGV, ITV, ONG, BMW, IRPF, IBM.

  1. LLetrejau en veu alta aquestes paraules:

Carrossa, història, tonyina, vídua.

8. Escriu el nom de tots els teus companys de classe, ordena’ls alfabèticament i respon les preguntes:

a. Quina és la lletra inicial que més s’hi repeteix? Quines lletres no hi ha mai en posició inicial?

b. Coincideix l’ordre d’aquesta llista amb el de la llista de la classe? Per què?

c. Per què les llistes de la classe prenen els llinatges com a referència?