1.ca.02. Les llengües del món (1)

Archivo:Mapa Lenguas del Mundo.png
1. Contestau aquestes pereguntes a classe oralment.
2. Copia les preguntes al quadern i escriu-ne la resposta.


a. Què és una llengua?
b. Quantes llengües parles?
c. Quantes llengües coneixem entre tots els alumnes d’aquesta classe?
d. D’on venen aquestes llengües?
e. Quins noms de llengües coneixeu?
f. Quantes llengües hi ha al món?
g. A quin continent hi ha menys llengües?
h. A quin continent hi ha més llengües?
i. Per què hi ha tantes llengües al món? Com creus que es va originar la primera llengua?
 j. Hi ha més llengües ara que fa mil anys o n’hi ha menys? Per què?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s